Vi i banken tar behandling av personopplysninger på største alvor og gir deg trygghet for at behandlingen gjøres ihht lovkrav.  Det er banken og/eller de selskapene i Eika som du har et kundeforhold til (f.eks. forsikring, kapitalforvaltning og kredittbank) som er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Vi vil kun behandle personopplysninger når vi har et dokumentert formål for å gjøre dette. Vi ivaretar strenge krav til datasikkerhet ved bruk og oppbevaring av personopplysninger og du skal være trygg på at vi sletter personopplysningen når vi ikke lenger har hjemmel for å beholde disse. 

Under beskriver vi nærmere hvordan vi behandler personopplysninger.