Banksparing

Hos oss kan du spare i BSU og andre sparekontoer. Husk at du alltid bør ha en buffer i tilfelle noe uforutsett skulle skje. Ta kontakt så hjelper vi deg med å opprette de kontoene du behøver.
  • Forutsigbart - ingen store, uventede svingninger
  • Full oversikt i nett- og mobilbanken
  • Den tryggeste formen for sparing

Banksparing - priser

Beskrivelse        
Rente / Pris
BSU
3,75 % **
Gullspar      *
2,10 %
Aktiv Ung Spar
1,40 %

                                                                                                                               
* Betingelser Gullspar
: Renteberegning fra første krone. Forutsetter en fast mnd sparesum, ingen enkeltinnskudd, 3 gebyrfrie uttak pr. år, forøvrig 2 % uttaksgebyr. Må være mellom 0-30år.

** Renteendring - nye kunder f.o.m 5/11 og eksisterende kunder fra 20/12-2018.
Betingelser BSU: Det året du fyller 34 år vil kontobetingelser endres, pt 0,45%.

SPAREKONTO

 
0 - 99.999      
100.000 - 499.999       
over 500.000      
Rentebetingelse innskudd      
0,20 %
 0,55 %
 1,20 %

Renteberegning fra første krone. Seks gebyrfrie uttak pr.år. For øvrig 4% uttaksgebyr. Rente på innskudd over 7 mill normalt lavere enn prisliste, avtales individuelt 
                                                                                                                                             
DIV.KONTO

0 - 99.999    
over 100.000
Aktiv lønn
0,25 % 0,90 %
Aktiv ung, lønn 0,35 %