Helseforsikring

Med vår Helseforsikring unngår du ventetider – vi hjelper deg raskt til behandling og tilbake til en aktiv hverdag.
 • Garantert spesialistvurdering innen 7 eller 10 virkedager
 • Du får en personlig medisinsk rådgiver
 • Ingen helseerklæring
Kontakt meg om Helseforsikring

Fordeler ved vår helseforsikring

 • Spesialistvurdering innen 7/10 virkedager
 • Behandling eller operasjon innen 10/20 virkedager
 • Personlig oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling
 • Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge og i utlandet
 • Tilbud om ny vurdering av diagnose som allerede er stilt
 • Ingen krav til helsevurdering
 • Ingen karenstid
 • Ingen opphørsalder 

Helseforsikringen dekker

 • Alle somatiske sykdommer som ikke krever øyeblikkelig hjelp.
 • Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse.
 • Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er foreskrevet av legespesialist.
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist. 
 • Behandling på sykehus/spesialist i Norge, Norden eller resten av Europa.
 • Kostnader knyttet til behandling, reise eller opphold.