Helseforsikring

Med vår Helseforsikring unngår du ventetider – vi hjelper deg raskt til behandling og tilbake til en aktiv hverdag.
  • Garantert spesialistvurdering innen 7 eller 10 virkedager
  • Du får en personlig medisinsk rådgiver
  • Ingen helseerklæring
Kontakt meg om Helseforsikring

Fordeler ved vår helseforsikring


Spesialistvurdering innen 7/10 virkedager
Behandling eller operasjon innen 10/20 virkedager  
Personlig oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling  
Nettverk av samarbeidende sykehus i Norge og i utlandet   
Tilbud om ny vurdering av diagnose som allerede er stilt   
Ingen krav til helsevurdering

Ingen karenstid  
Ingen opphørsalder    

Helseforsikringen dekker


Alle somatiske sykdommer som ikke krever øyeblikkelig hjelp.

Psykolog der årsaken skyldes en somatisk lidelse.

Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er foreskrevet av legespesialist.

Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist. 

Behandling på sykehus/spesialist i Norge, Norden eller resten av Europa.

Kostnader knyttet til behandling, reise eller opphold.

Helseforsikring

Vi vet hvor viktig det er å komme seg raskt til behandling og få personlig medisinsk oppfølging dersom du blir syk eller skadet. Med vår Helseforsikring unngår du ventetider – vi hjelper deg raskt til behandling og tilbake til en aktiv hverdag.

Meld skade

For å bruke helseforsikringen din trenger du en henvisning til legespesialist, og et fullmaktsskjema som du finner på linken under her. Når Vertikal Helse har mottatt utfylt fullmakt og henvisning tildeles du en medisinsk rådgiver som skal sikre deg rask, trygg og riktig behandling. 

Kontaktinformasjon Vertikal Helse
Telefon: 23 01 48 00
E-post: post@vertikalhelse.no