Markedskommentar

Markedskommentar

Kjøpe, selge eller sitte rolig i båten? På denne nettsiden legger vi ut jevnlige markedskommentarer og relevant informasjon til deg med fondssparing.

Forvalters kommentarer til dagens aksjemarked

Det har vært et turbulent første kvartal, spesielt i det globale aksjemarkedet. Aksjefondet Eika Global har i likhet med markedet for øvrig hatt en negativ avkastning så langt i år, men fondet gjør det bedre enn referanseindeksen.

Vi står i en økonomisk situasjon med sterk og vedvarende inflasjon. Enkelte økonomer er bekymret for at sentralbankene rundt om i verden iverksetter tiltak mot inflasjonen for sent. Dette kan derfor innebære at de iverksatte tiltakene blir for kraftige og at den økonomiske veksten kan avta. Når prisene i samfunnet stiger samtidig som veksten stagnerer, kalles det stagflasjon. For å redusere inflasjonen og forventningene om inflasjon må sentralbankene øke rentene og redusere pengemengden slik at kjøpekraften i samfunnet reduseres og aktivitetsnivået i økonomien dempes.

I tillegg til at invasjonen av Ukraina er en humanitær katastrofe, har den gitt oss et prissjokk på energi- og råvarepriser, noe som har forsterket inflasjonen ytterligere. Dette genererer en høy usikkerhet både politisk og i markedene generelt. Det globale aksjemarkedet synes likevel å klare seg ganske bra til tross for denne usikkerheten.

En av grunnene til at Eika Global har gjort det bedre enn referanseindeksen i år er at fondet unngår å investere i de dyreste selskapene, men konsentrerer seg om rimelig prisede selskaper med god kvalitet som er inne i en god avkastningstrend. Selskaper med disse egenskaper har historisk sett over tid gitt en høyere avkastning enn markedet. De siste par årene har de dyreste selskapene blitt unormalt dyre i forhold til de som er mer rimelig priset. Når økonomien nå strammes inn, forventer vi mer normaliserte markeder hvor forskjellen i verdsettelse mellom billige og dyre selskaper krymper, altså at verdiselskaper vil stå seg relativt sett bedre.

I perioder med mye turbulens er det ekstra viktig å ha en lang tidshorisont på fondssparingen. Dette innebærer at hvis du trenger sparepengene dine ila kort tid (ila de neste 1-3 årene), vil det være risikabelt å spare i aksjemarkedet og bedre å spare i mindre risikable sparealternativer som rente- eller pengemarkedsfond. Hvis du har en sparehorisont på 5-10 år eller lenger, vil aksjemarkedet oppleves som mindre risikofylt og det kan være lurt å ha en større andel av sparingen i aksjefond.

 

Midlertidig stengte fond

På grunn av krigen i Ukraina er det iverksatt sanksjoner mot Russland i form av påbud fra myndigheter og restriksjoner fra børser og finansielle institusjoner. Følgende fond er derfor midlertidig stengt for handel, og listen oppdateres hvis det skjer endringer.

 

  • SEB Eastern Europe Small and Mid Cap C
  • Danske Invest SICAV Eastern Europe Class A
  • East Capital Russland
  • Nordea Øst-Europa
  • BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2
  • East Capital Øst-Europa

Hvis du er urolig for sparingen din, still deg selv noen spørsmål