idrettsstipend

Idrettsstipend

Stipendet tildeles ungdom mellom 14 og 22 år. Her deles det ut 2 stipender à kr 20.000,-
Har du spørsmål vedrørende våre stipender?
Kontakt Bjørg Lunder
Telefon: 464 72 366