Kulturstipend

Kulturstipendet deles ut en gang i året,  pålydende kr 60.000,-. Stipendet er ment å favne alle områder innenfor kunst og kultur. Formålet er å ta vare på talenter og legge til rette for utvikling. Det skal være en stimulans for kunstnere med talent og en motivasjon for at disse skal utvikle seg videre.