Etter Sparebankloven og Høland og Setskog Sparebanks vedtekter kan en del av bankens overskudd brukes til allmennnyttige formål i bankens naturlige distrikt. Årlig kan lag og foreninger søke på denne gaveutdelingen.


SØKNADSKJEMA 2019