Privat

Rask behandling og ingen helsekø! Er du under 66 år, har du mulighet til å kjøpe heseforsikring. Forsikringen kan beholdes livet ut.

Privat

Rask behandling og ingen helsekø. For er du under 66 år, har du mulighet til å kjøpe heseforsikring. Forsikringen kan beholdes livet ut.

Det er ingen grense for hvor mange år behandlingen dekkes, og det er ingen begrensning i forsikringssum. Forutsetningen er at avtalen er betalt og i kraft.

I vårt produktark får du en oversikt over tilbud og priser.