Bedrift

Bedrift

Helseforsikring gir bedriften og de ansatte en ekstra trygghet i hverdagen.

Behandlingsavtale gir bedriftens ansatte rask tilgang til private behandlingstilbud i Norge og utlandet. Rask behandling ved sykdom eller skader gjør at nøkkelpersoner og medarbeidere kommer fortere tilbake til jobb. Sykefraværet blir redusert, og bedriften får lavere kostnader ved sykdom.

Se vårt produktark