Det skal velges ett medlem til forstanderskapet for fire år.

Valgkomiteens forslag ligger nederst i saken. 

Stemmerett: Høland og Setskog Sparebanks myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til bankens Forstanderskap. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Bankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til bankens Forstanderskap som representant for kundene. 

Agenda:

  1. Det skal velges ett medlem til forstanderskapet for fire år

På valg er:                         Reidun Sørås Ottesen   - kan gjenvelges                                                

Valgkomiteen foreslår:        Reidun Sørås Ottesen, Løken


Innskyternes valgkomité: Jan Rune Olberg, Espen Skarvang og Ragnar Heide