Høland og Setskog Sparebank har besluttet å heve innskudds- og lånerenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

For eksisterende boliglån vil renteendringen tre i kraft fra 23. november, og for nye lån fra 5.oktober. Bankens Grønne boliglån vil ikke bli berørt, og boliglån for unge vil ha en rente fra 1,95 prosentpoeng.

Alle kunder som får renteendring vil bli varslet i nettpost eller pr. post.

For mer informasjon om hvordan bankene i Norge setter boliglånsrenten, se informasjon hos Finans Norge.